Dostawa energii elektrycznej, oraz kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla grupy zakupowej szpitali