Dostawa energii elektrycznej dla SP ZOZ w Gostyniu SIWZ Nr EN/01/12/2015