Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu nr ENERG/WSS/WROC/06/2016

Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu nr ENERG/WSS/WROC/06/2016