Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku nr SGZ/5/12/3/2016/P

INSTRUKCJA POBRANIA PLIKU ELEKRONICZNEGO JEDZ  
 
W celu pobrania pliku w formacie xml, który Wykonawca będzie mógł wypełnić za pośrednictwem elektronicznego narzędzia podejmujemy następujące czynności: 
1.Zapisz plik JEDZ na dysku

2. Rozpakuj/wyodrębnij pobrany plik.
3.Wejdź na stronę <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl> 
4.Zaznacz pole ,,Jestem Wykonawcą" 
5.Następnie wybierz „zaimportować ESPD" 
6.Załaduj dokument zapisany na dysku (Plik rozpakowany/wyodrębniony w punkcie drugim)
7.Wybierz Kraj: Polska w „Where is your business located?" 
8.Naciśnij "Dalej" 
9.Wypełniaj formularz zgodnie z pytaniami. 
10.  Na końcu naciśnij "Drukuj" - pojawi się wersja dokumentu JEDZ gotowa do wydruku 
11. Wydrukuj dokument przez opcje drukowania w przeglądarce internetowej