Zakup energii elektrycznej dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. i SPZOZ w Kępnie