Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie nr EN/SKDJ/2017